Əlaqə

Təsisçi: Dinler Umuxanım Nadir Qızı. 
+99(455) 232 00 74, +90 (543) 785 65 40

22:04 / 26-02-2021
Yalçın Rzazadə vəfat etdi